Първата от този вид у нас историческа градска компютърна игра се създава по проекта „Българският МанчестАРТ – Изкуство, труд и постоянство“, получил подкрепата на Програма „Култура“ на Община Габрово през 2015 г. Изпълнител е сдружение Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово. Автор на концепцията и проекта е Момчил Цонев.

Чрез анимация и на игрови принцип, в българска и английска езикова версия, се представят най-уникалните, най-габровските факти и места, олицетворение на марката Габрово. Компютърната игра се разпространява свободно на специално създадена онлайн платформа.

Проектът преосмисля уникалното в марката Габрово като история, културно наследство и памет на 155-те години Габрово град по нестандартен начин чрез езика на съвременните изкуства.

Проектът цели още показване на потенциала на съвременните комуникативни средства и техники, на дигиталните форми на изкуство. Чрез анимацията и интерактивността на компютърната игра проектът ще съдейства за популяризирането на нови форми на изкуства в Габрово. Съвременните изразни средства ще дадат нова интерпретация на най-значимото от марката Габрово, изградено през 155-годишната му история като град.

Медийни партньори на проекта са новинарският сайт Габрово Daily, Liternet.bg и информационният сайт www.kulturni-novini.info.

ИГРАЙ НА GABROVILLE ТУК

През 2014 г. по програма „Култура“ беше създаден клипът „Щастливо Габрово“, в който се включиха участници от близо 20 художествени, танцови, театрални групи и спортни клубове от Габрово. Сред включените в клипа „Щастливо Габрово“ забележителности и културни институции са АЕК „Етър“, Дома на хумора и сатирата, Интерактивния музей на индустрията, Националния музей на образованието, Художествена галерия „Христо Цокев“, Астрономическата обсерватория и планетариум.